SIA „ZPŠ” ir vadošais uzņēmums pulvermetalurģijas jomā Latvijā. Tā tika dibināta 1991. gadā kā ražošanas uzņēmums, kas nodarbojas ar iekārtu un aparatūras ražošanu, montāžu un remontu, kā arī ar projektu izstrādi.

Mūsu uzņēmums ir mantojis Rīgas Pulvermetalurģijas rūpnīcas ražošanas iekārtas un speciālistu kolektīvu ar ilggadīgu darba pieredzi sudraba kontaktu un kontaktmezglu ražošanas jomā zema sprieguma (līdz 1000 V)aparatūrai.

Pēdējos 20 gadus mēs esam apguvuši dažādas lietošanas bronzas – grafīta izstrādājumu, kā arī uz dzelzs un vara bāzes veidotu sarežģītu izstrādājumu ražošanu. Veicam arī kontaktu un kontaktmezglu piegādes elektroaparātu ražotājiem, kā arī remonta un ekspluatācijas vajadzībām uzņēmumiem Baltijas valstīs.

Izgatavojam nestandarta detaļas elektriskiem kontaktmezgliem, remontējam- atjaunojam kontaktus un kontaktmezglus pēc pasūtītāju rasējumiem vai paraugiem ..

Mūsu produkcijas sarakstā ietilpst :

 • Varu un sudrabu saturošie kontakti un kontaktu mezgli zemas voltāžas (1000 V) aparatūrai.
 • Mašīnu un mehānismu konstrukciju detaļas uz dzelzs un vara pamata.
 • Pastāvīgie magnēti (bārija-ferrīts).
 • Konstrukciju detaļas uz dzelzs pamata (piekausētais tērauds).
 • Piekausētais elektrotehniskais varšs.
 • Vara un dzelzs antifrikcionu detaļas.
 • Slīdošie elektriskie kontakti.
 • Slīdošie gultņi no bronzas – grafīta un dzelzs-grafīta materiāliem.


SIA 'ZPŠ' является ведущим предприятием в области порошковой металлургии в Латвии. Она основана в 1991 году как производственная фирма и занимается производственной деятельностью, проектными работами, ремонтом и монтажом аппаратуры и оборудования.

Наше предприятие унаследовало производственные мощности и коллектив специалистов Рижского завода порошковой металлургии, а также многолетний опыт работы в области производства серебросодержащих контактов и контактных узлов для низковольтной аппаратуры (напряжением до 1000 В).

В течение последних 20 лет мы осуществляем производство бронзо-графитовых изделий различного применения, сложных изделий на базе железа и меди и поставки контактов и контактных узлов для производителей электроаппаратуры и для ремонтно-эксплуатационных нужд предприятиям стран Балтии.

Изготовляем нестандартные детали для контактных электроузлов, ремонтируем или восстанавливаем контакты и контактные узлы по чертежам или образцам заказчика.

В перечень нашей продукции входят:

 • Серебросодержащие и медные контакты и контактные узлы для низковольтной (до 1000 В) аппаратуры.
 • Конструкционные детали на основе железа и меди для машин и механизмов.
 • Постоянные магниты (феррит бария)
 • Конструкционные детали на основе железа (спеченные стали).
 • Спеченная электротехническая медь.
 • Антифрикционные детали на основе меди и железа.
 • Скользящие электрические  контакты.
 • Самосмазывающиеся подшипники скольжения из бронзо-графита и железо-графита

 

SIA 'ZPŠ' was founded in 1991 as a production company and is engaged in manufacturing industry, carrying out project works, repair and installation of equipment and facilities in Latvia.

Our company has inherited the production capacities and the team of experts of Riga Factory of Powder Metallurgy in Latvia, as well as years of experience in the production of silver contacts and contact assemblies for low-voltage equipment (up to 1000 V) in Latvia and the Baltic States.

During the last 20 years we have been manufacturing bronze-graphite products for various applications as well as complex products on iron and copper base in Latvia. We have also been ensuring the supply of contacts and contact assemblies to the companies of the Baltic States whose activities are connected with the production and maintenance of electrical equipment.

Manufacture of non-standard equipment according to customer's drawing or sample.

Our product list includes:

 • Copper and silver-containing contacts and contact assemblies of low-voltage (1000 V) equipment.
 • Mechanical parts of structures of iron and copper.
 • Permanent magnets (barium ferrite).
 • Copper and iron antifriction-gear details.
 • Slide electric contact.
 • Slide of the bearings of bronze-graphite and iron - graphite materials./li>

 

 

 

 

 


Copyright © 2012

счетчик посещений