Mūsu produkti

Наша продукция.

1

Varu un sudrabu saturošie kontakti un kontaktu mezgli zemas voltāžas (1000 V) aparatūrai.

Серебросодержащие и медные контакты и контактные узлы для низковольтной (до 1000 В) аппаратуры.

Copper and silver-containing contacts and contact assemblies of low-voltage (1000 V) equipment.Varu un sudrabu saturošie kontakti un kontaktu mezgli zemas voltāžas (1000 V) aparatūrai


2

Mašīnu un mehānismu konstrukciju detaļas uz dzelzs un vara pamata. Pastāvīgie magnēti (bārija-ferrīts).

Конструкционные детали на основе железа и меди для машин и механизмов.
Постоянные магниты ( феррит бария )

Mechanical parts of structures of iron and copper. Permanent magnets (barium ferrite). Mašīnu un mehānismu konstrukciju
detaļas uz dzelzs un vara pamata. Pastāvīgie magnēti
(bārija-ferrīts)


3

Vara un dzelzs antifrikcionu detaļas.Slīdošie elektriskie kontakti.Slīdošie gultņi no bronzas – grafīta un dzelzs-grafīta materiāliem.

Антифрикционные детали на основе меди и железа. Скользящие электрические  контакты. Самосмазывающиеся подшипники скольжения из бронзо-графита и железо-графита

Copper and iron antifriction-gear details. Slide electric contact. Slide of the bearings of bronze-graphite and iron - graphite materials.Vara un dzelzs antifrikcionu
detaļas.Slīdošie elektriskie kontakti.Slīdošie
gultņi no bronzas – grafīta un dzelzs-grafīta materiāliem.

Vara un dzelzs antifrikcionu
detaļas.Slīdošie elektriskie kontakti.Slīdošie
gultņi no bronzas – grafīta un dzelzs-grafīta materiāliem.Copyright © 2012

счетчик посещений